Selviytymistä kriisien keskellä

24.11.2022

puheenjohtaja Pentti Heikkinen: Lajikohtaiset työryhmät huolehtivat oman lajinsa tapahtumien järjestämisestä. Korona toi omat haasteensa yhdistyksen toimintaan, mutta se ei tyystin hiljentänyt aktiivisen yhdistyksen järjestämiä tapahtumia vaan niitä pystyttiin huolellisella turvallisuussunnittelulla järjestämään turvallisesti.

Mehutarjoilua Kieronmäen latureitillä, kuva Pentti Heikkinen
Mehutarjoilua Kieronmäen latureitillä, kuva Pentti Heikkinen

Haluttu yhteistyökumppani erilaisiin tapahtumiin

Kajaanin ladun toiminnan laajetessa uusien lajien myötä määriteltiin työryhmät; hiihto, retkeily, lumikenkäily, melonta, pyöräily ja geokätköily ja niille nimettiin vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö oli samalla yhdistyksen hallituksen jäsen. Työryhmän tehtävänä oli vastata oman lajinsa toiminnasta ja samalla määriteltiin työryhmien yhteistyö. Valitettavasti yhteistyö ei toiminut suunnitellulla tavalla eri lajien välillä, esim. tapahtuminen järjestäminen tai osallistuminen toisen toimijan järjestämään tapahtumaan.

Kajaanin latu oli yhdistyksenä hyvin kysytty moneen eri tapahtumaan kertomaan toimin­nastaan. Tapahtumissa kävi hyvin paljon Kajaanin Ladun toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä ja uusia jäseniä tuli yhdistykseen.

Koronasta selvittiin vastuullisella suunnittelulla

Vuoden 2020 alussa lähdimme suunnittelemaan toimintaa hyväksytyn suunnitelman mu­kaisesti. Suunnitelmat keskeytyi, koska vuoden alkupuolella koronavirus rantautui Suo­meen ja maaliskuun puolessa välissä keskeytettiin viranomaisen toimesta kaikki tapahtu­mat ja kokoontumiset. Savo- Karjalan latualueen keväinen hiihtoretki pohjoiseen myös peruuntui. Uutena käytäntönä rajoitusten myötä tuli etäyhteydellä toteutettavat kokoukset, palaveri ja koulutukset. Etäyhteyksien käyttö vähensi matkustamista toi kustannussäästöjä. Koronan myötä tuli uuden suunnitelman teko muiden turvallisuus- ja pelastussuunnitel­mien lisäksi. Jokaiseen tapahtumaan oli laadittava koronasuunnitelma. Viranomaisten ohjeiden ja suunnitelmien myötä oli mahdollista aloittaa kesän alussa 2020 melontaharjoitukset. Korona toi tullessaan jonkin verran myös lisää työtä, turvaetäisyydet, välineistön puhdistukset yms. Seuraava vuonna voitiin toteuttaa jonkin verran enemmän tapahtumia ja retkiä jäsenistölle samalla huomioiden viranomaisen ohjeet ja määräykset.

Kätkötraililla on 300 kätköä, jotka on tehty pet-putkiloista.
Kätkötraililla on 300 kätköä, jotka on tehty pet-putkiloista.

Hankinnoilla tuetaan aktiivista toimintaa

Oululärvi Leaderin hankkeita oli kolme joihin Kajaanin Latu pääsi mukaan. Hankkeiden ra­hoituksessa piti yhdistyksellä olla vaadittu omarahoitusosuus, osuus vaihteli hankkeiden mukaan. Hankkeilla hankittiin yhdistykselle tietoteknisiä laitteita, toteutettiin geökätköilytraili sekä hankittiin valvontatekniikkaa.

Metsä on usealle latulaiselle rakas ympäristö. Kuva Pekka Jaakola
Metsä on usealle latulaiselle rakas ympäristö. Kuva Pekka Jaakola

Vaikuttajana metsän virkistyskäytössä

Kajaanin ladun edustaja, Pentti Heikkinen, on valittu Kainuun Metsäneuvoston varsinaiseksi jäseneksi. Metsäneuvoston jäsenet hyväksyy maa- ja metsätalousministeriö. Keskeisenä asiana on ollut uuden AMO:n suunnittelu ja hyväksyntä.

Teksti: Pentti Heikkinen, puheenjohtajana vuosina 2020-2021
Kuvat: Kajaanin Latu ry, kuva-arkisto