Kasvuvuosia

24.11.2022

puheenjohtaja Kirsi Kilpeläinen: Kajaanin Ladun puheenjohtajana aloitin vuonna 2012 yhdistyksemme pitkäaikaisen puheenjohtaja Alpo Rautiaisen jälkeen. Vuosi oli yhdistyksen 40. toimintavuosi. Puheenjohtajakauteni kesti kahdeksan vuotta, jonka aikana saimme yhdessä monipuolistettua yhdistyksen toimintaa. Myös jäsenmäärä vuoden 2019 lopussa oli 700 eli yhdistyksen historian suurin.  

Karhunkierros 2015
Karhunkierros 2015

Uudistuksia yhdistyshallintoon ja sääntöihin

Yhdistyksen tiedottamista helpottamaan otettiin vuonna 2012 käyttöön nettisivut www.kajaani.fi , jäsentiedotteet ryhdyttiin lähettämään sähköpostitse ja paperisen vuositiedotteen mallia muutettiin. Uutta tekniikkaa yhdistyksille -hankeavustuksella hankittiin vuonna 2018 hallinnon käyttöön tietokone, tulostin, ohjelmat ja älypuhelin. Jäsentiedotteiden lähettämisessä otettiin tällöin käyttöön Mailchimp -sähköpostiohjelma. Uusien vaatimusten mukaisesti yhdistykselle laadittiin turvallisuusasiakirja ja tietosuojaselosteet. Näiden valmistamisessa apuna oli varapuheenjohtaja Pentti Heikkisen asiantuntemus. Vuoden 2019 alussa otettiin käyttöön uudet säännöt.

Iso muutos vuoden 2019 alussa oli kainuulaisten latuyhdistysten siirtyminen Oulun latualueelta Savo-Karjalan latualueeseen. Yhdistyksen liityttyä Kainuun Liikunta ry:n jäseneksi myös kirjanpito siirtyi sinne. Oulujärvi Leader ry:n jäseneksi liittyminen oli tarpeen hankerahoitusten saamiseksi. Kainuun Metsäkeskus kutsui yhdistyksemme mukaan Kainuun maakunnalliseen metsäneuvostoon vuonna 2015.

Mustan majan käytöstä ja huolehtimisesta luovuttiin vuonna 2013 majan jouduttua käyttökieltoon savupiipun huonon kunnon takia. Majasta huolehtiminen siirtyi Kajaanin kaupungille. Vuonna 2017 yhdistyksen irtaimiston säilytykseen vuokrattiin lämmintä varastotilaa Kirkkoahonkatu 3.

Monipuolisen toiminnan hoitamiseksi perustettiin lajijaostot
Hiihto oli tärkeä laji yhdistyksen perustamisesta lähtien

Vuosittaisia perinteisiä Lapin hiihtomatkoja järjestettiin Suomen Ladun Kiilopäälle, Saariselälle sekä Ylläkselle ja Pyhä-Luostolle. Yhdistyksen oma 20. Lapin hiihtomatka tehtiin Kiilopäälle ja Saariselälle vuonna 2018. Tämän jälkeen Lappiin päästiin Savo-Karjala -latualueen järjestämillä, Kajaanin kautta kulkevilla matkoilla.

Paikallisiin hiihtoretkiin, mm. Suksin Kieronmäkeen, Ärjän Kierros, Eino Leino -hiihto, Vuokatti-hiihto innostettiin jäseniä mukaan ja osallistuttiin porukalla. Kuutamohiihtoja Rehjaan järjestettiin helmikuussa kelien ja jäätilanteen mukaan. Perinteinen hiihtokansan laskiaiskirkko ja -hiihto vietettiin yhdessä Vuokatin latulaisten kanssa.

Talvella 2017 oltiin mukana yhtenä järjestäjänä Sukella Talveen -tapahtumassa Suvantorannassa. Talvien 2017 ja 2018 pidettiin avoinna kolmen hiihtoviikon aikana latukahvilaa Rehjan Kuusela-mökillä. Ensimmäisenä talvena kävijöitä oli noin 1800, toisena talvena kovan pakkasen takia kävijämäärä jäi 750 hiihtäjään. Talkootöissä oli 34 latulaista.

Koulutusta ja ohjausta hiihtotekniikkaan, suksien valintaan ja voiteluun järjestettiin yhdessä Intersportin kanssa. Talvella 2018 Suomen Ladun hiihtokiertueella Kajaanissa koulutettiin hiihto-ohjaajia.

Innostus lumikenkäilyyn kasvoi reittien myötä

Lumikenkäilyohjaaja Matti Väisäsen aloittamaa lumikenkäilyn edistämistä yhdistyksemme toimintana jatkettiiin. Vuonna 2012 suunniteltiin ja seuraavana vuonna merkittiin nauhoilla Kajaanin ulkoilualueille kolme lumikenkäilyreittiä. Pysyvillä maalimerkeillä reitit merkittiin maastoon syksyllä 2014.

Vuonna 2014 Sähköyhtiö Loiste antoi 600 euron avustuksen lasten ja nuorten lumikenkäilyvarusteiden hankintaan. Järjestettiin Lumikenkäily tutuksi -kursseja ja Muumi -lumikenkäilytapahtuma perheille. Lumikenkiä annettiin lainaan kajaanilaisten päiväkotien ja koulujen lapsille. Oltiin mukana ulkoilutapahtumissa esittelemässä lumikenkäilyä, järjestettiin lumikenkäilyretkiä. Yhdistyksen lumikenkien vuokraamisesta ja kunnossapidosta vastasi lumikenkäilyohjaaja Matti Väisänen. Vuonna 2017 koulutettiin yhdistykselle lumikenkäilyohjaajia ja vuonna 2018 lumikenkäilyreitit Retkikartta -palveluun merkitsi lumikenkäilyohjaaja Pentti Heikkinen.

Retkeilyä yhdessä luontoa ja lintuja tarkkaillen

Sulanmaan aikana tehtiin retkiä useaan eri kohteeseen. Yhdessä Vuokatin Ladun kanssa järjestettiin vuonna 2012 retki Posion Korouoman retkeilyalueelle. Siellä vaellettiin Aarno 'Aslak' Peltosen mukana kanjonilaaksossa ja illalla nautittiin Aslakin iltamaohjelmasta. Retken jälkeen johtokuntamme antoi reitin kunnosta Lapin ely-keskukselle palautetta sillä seurauksella, että Koillismaan puistoalue sai 12 000 euroa reitin kunnostukseen.

Retkeläisiä Posion Korouman retkeilyalueella 2012
Retkeläisiä Posion Korouman retkeilyalueella 2012

Ensimmäisille Kainuun Erämessuille vuonna 2014 Kajaanihallin ympäristössä osallistuttiin yhdessä kainuulaisten latuyhdistysten kanssa, kaksi vuotta myöhemmin yhdessä Tunturikerho Oktan ja Vuokatin Ladun kanssa.

Ruskaretkiä tehtiin Kuusamon Karhunkierrokselle, Iso-Syötteelle, Pyhä-Luostolle, Leville. Kolille ruskaretki tehtiin Suomen Luonnon juhlapäivänä 27.8.2017 ja päästiin kuuntelemaan kuorojen konserttia kansallismaisemassa. Sieniretkiä tehtiin Puolangan Siikavaaralle ja Vuokatin Ladun mukana Sotkamon sienimetsiin. Innostettiin jäseniä osallistumaan lähialueen vaelluksille, kuten Posti-Kallen vaellus, Saukon vaellus, Vuokatin vaellus.

Ruskaretki Kolilla 2017
Ruskaretki Kolilla 2017


Retkeilyn vertaisohjaajia koulutettiin keväällä 2019 ja Suomen Ladun retkeilykiertue järjestettiin kesäkuussa Pöllyvaaran ulkoilualueella yhdessä Vuokatin Ladun, Tunturikerho Oktan ja metsähallituksen kanssa.

Ensimmäinen helatorstain linturetki yhdessä Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen kanssa järjestettiin keväällä 2014 Liminganlahdelle. Sen jälkeen linturetkiä on tehty vuosittain eri kohteisiin: Oulujärven lintupaikat, Hailuoto, Kalajoki, Pohjois-Karjalan ja Ylä-Savo ovat tulleet tutuiksi.

Linturetkeläisiä Otanmäen vesilintualtaalla
Linturetkeläisiä Otanmäen vesilintualtaalla

Metsämieli-ohjaajia koulutettiin ja Metsämörri-koulutusta pidettiin kajaanilaisissa päiväkodeissa työskenteleville. Nakertajan koululle lahjoitettiin kahdeksan keppihevosta innostamaan lapsia välituntiliikuntaan.

Metsämörrejä Paltaniemellä
Metsämörrejä Paltaniemellä


Geokätköilyjaoston aktiivinen liikkeelle lähtö

Geokätkennän ja GPS-paikantimen käyttöä Kaukametsän opistossa opetti Aarno 'Aslak' Peltonen vuosien 2014-2016 aikana ja sen jälkeen geokätköilyn alkeiskursseja järjestivät Marjut Kinnunen ja Arja Murtomäki.

Geokätköilyjaosto perustettiin vuonna 2019 ja samana vuonna Oulujärvi Leaderin Vauhtia yhdistystoimintaan -hankkeen avustuksella tehtiin 31,2 km pitkä Geokätkö traili, jonka varrella on 300 kätköä. Työn teki hankerahalla palkattuna Ville Heikkinen. Aktiivinen geokätköilyjaosto aloitti megatapahtuman valmistelun vuonna 2019.

Siniset ajatukset oli kansainvälinen geokätköilijöiden järjestämä Mega-tapahtuma.
Siniset ajatukset oli kansainvälinen geokätköilijöiden järjestämä Mega-tapahtuma.

Melontakeskus-hanke melontatoiminnan käynnistäjänä

Melonta tuli yhdistyksen toimintaan kesällä 2012, jolloin ensimmäisen kerran järjestettiin kajakkimelonnan ABC -kurssi Luonnollisesti Oulujärven Kaisa Rikulan opastuksella.

Yhdistys teki yhdessä Oulujärven melojat ry:n kanssa aloitteen lokakuussa 2015 Kajaanin kaupungille melontatukikohtien ja rantautumispaikkojen kehittämiseksi. Kajaanin kaupungin hallinnoima Kajaanin melontakeskus -hanke käynnistyi heinäkuussa 2016. Kajaanin kaupungin kanssa sovittiin Rehjansaaressa sijaitsevan Kuusela-mökin käytöstä kesäisin melontaretkien taukopaikkana. Vastikkeeksi yhdistys lupautui pitämään kevättalvella latukahvilaa kolmen hiihtolomaviikon aikana.

Hankkeen avulla järjestettiin melonnan koulutuksia: peruskurssit, ohjaajakurssi, ensiapukurssi melojille,
Melontaa esiteltiin useissa tapahtumissa: Villiinny Keväästä , Paltaniemeltä Vesille, SUP-lautailu ja kajakkimelonta -tutuksi ilta Lukkarinnurmella, Get Wet -tapahtuma Kesäniemessä.

Melontatapahtuma Paltamossa
Melontatapahtuma Paltamossa
Melontaretkeläisiä kesällä 2016
Melontaretkeläisiä kesällä 2016

Hankerahoituksella hankittiin kajakkeja, rakennettiin Paltaniemelle esteetön kajakkitalli ja melontatalli Kuurnaan, kajakkilaitureita, suunniteltiin melontareitit ja niistä kertova melontaesite sekä merkittiin reitit Retkikartta.fi -karttapalveluun

Suomen Latu valitsi 2017 toukokuussa Kuukauden ulkoiluteoksi Kajaanin melontapaikkojen ja melontatoiminnan kehittämisen.

Vuoden 2017 lopussa melontakeskushanke päättyi, ja Kajaanin kaupungin kanssa tehtiin käyttö- ja hoitosopimus Kajaanin melontakeskus-hankkeen tilojen ja kaluston käytöstä. Samoin tehtiin yhteistyösopimus Oulujärven Melojat ry:n kanssa.

Aktiivinen melontajaosto on järjestänyt melonnan peruskursseja ja kesäisin viikkomelontoja ja -retkiä. Yhteistyössä Oulujärven Melojien kanssa pidettiin myös halliharjoituksia Kaukavedessä. Melontaohjaajille järjestettiin koulutusta ja Oulujärvi Leaderin Mallia muualta -hankerahoituksella tutustuttiin Lohjan meripelastuskeskukseen ja Kuopion melontatoimintaan syksyllä 2018.

Pyöräilyretket ovat kuuluneet toimintaan aina

Pyöräilyretkiä järjestettiin kesäisin. Vuosittaiseen kevään pyöräilyviikkoon osallistuttiin mm. järjestämällä pyöräilyretki, jonka ohjelmassa oli Liikenneturvan tietoisku. Maastopyöräily tuli mukaan yhdistyksen toimintaan vuonna 2017. Ryhdyttiin järjestämään maastopyöräilyretkiä ja koulutettiin maastopyöräilyohjaajia. Osallistuttiin pyöräilyn km-kisa - tempaukseen.

Yhdistys mukana messuilla ja tapahtumissa esittäytymässä

Yhdistys on ollut mukana useissa tapahtumissa esittelemässä toimintaansa mm. Villiinny Keväästä -tapahtuma keväällä, Linnanvirta -tapahtuma elokuussa, Metsä Tulee Torille -tapahtuma, Maailman suurin marttailta ym. Viime vuosien aikana esittelytehtäviin oli työlästä löytää vapaaehtoisia talkoolaisia. Varapuheenjohtaja Pentti Heikkinen teki ison työn pystyttäessään esittelypisteitä ja esitellessään yhdistyksen toimintaa.

Linnanvirta-tapahtumassa 2019 lapsille opastettiin geokätköilyä.
Linnanvirta-tapahtumassa 2019 lapsille opastettiin geokätköilyä.

Tiedotusvälineet ovat ottaneet vuosien aikana hyvin vastaan tiedotteemme. Yhdistys on ollut hyvin esillä. Vuonna 2019 saimme mukaan tiedottaja Ville Heikkisen, joka uudisti nettisivujen rakennetta ja toimivuutta.

Yhdistyksemme jäsenmäärän kasvuun on vaikuttanut toiminnan monipuolistuminen ja ihmisten lisääntynyt mielenkiinto luonnossa liikkumiseen ja eri lajien harrastamiseen. Edelleenkin ongelmana on löytää jäsenistöstä henkilöitä yhdistyksen hallintotehtäviin ja esittelytehtäviin. Tästä huolimatta olemme pystyneet kiitettävästi toteuttamaan Suomen Ladun antamaa perustehtävää. Olemme edistäneet kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa sekä samalla auttaneet mielekkään ulkoilutavan löytämisessä ja luonnossa liikkumisessa.

Kirsi Kilpeläinen lumikenkäretkellä
Kirsi Kilpeläinen lumikenkäretkellä


teksti: Kirsi Kilpeläinen, puheenjohtajana vuosina 2012-2019 
kuvat: Kirsi Kilpeläinen